Thursday, March 23, 2017

Organizohet Info Ditë për IPARD 2 – Masa 302

Organizohet Info Ditë për IPARD 2 – Masa 302

Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, më 21 dhjetor 2016, në zyrat e Ministrisë, ka organizuar prezantim ...

Read More

MBYLLJE E PROJEKTIT TË USAID PËR ADAPTIM TË BUJQËSISË NDAJ NDRYSHIMEVE KLIMATIKE

MBYLLJE E PROJEKTIT TË USAID PËR ADAPTIM TË BUJQËSISË NDAJ NDRYSHIMEVE KLIMATIKE

Më 15 dhjetor 2016 në hotelin “Aleksandar Palace” në Shkup, projekti i USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike me ngjarje solemne i ka shënuar rezultatet e punës së ...

Read More

Zhvillohet Kuvendi i Përgjithshëm i Rrjetit për Zhvillim Rural

Zhvillohet Kuvendi i Përgjithshëm i Rrjetit për Zhvillim Rural

Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë (RZR i RM) më 2 dhjetor 2016 në hotelin ‘Kontinental” në Shkup ka zhvilluar Kuvendin e gjashtë me rend në praninë e ...

Read More

Tryezë e rrumbullakët: “Ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi bletarinë”

Tryezë e rrumbullakët: “Ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi bletarinë”

Rrjeti për Zhvillim Rural në Republikën e Maqedonisë Projekti i USAID për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike Tryezë e rrumbullakët: “Ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi bletarinë” 6 dhjetor 2016 Rrjeti për Zhvillim ...

Read More

Prezantimi i rezultateve të zbatimit të masave për adaptimi ne blegtorisë ndaj ndryshimeve klimatike

Prezantimi i rezultateve të zbatimit të masave për adaptimi ne blegtorisë ndaj ndryshimeve klimatike

Më tepër se 100 fermerë dhe këshilltarë të ANZHB-së (Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë), më 10 nëntor 2016, janë mbledhur në Sallën Biznes në Panairin e Shkupit, për ...

Read More

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Gruas Rurale – 15 tetor

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Gruas Rurale – 15 tetor

Ngjashëm me vitet tjera, Rrjeti për Zhvillim Rural i RM-së (RZR i RM) dhe Federata e Fermerëve e RM-së (FFRM), në mënyrë tradicionale kanë shënuar Ditën Ndërkombëtare e Gruas Rurale ...

Read More

Si të zvogëloni efektet negative nga stresi i ngrohjes tek bagëtitë?

Si të zvogëloni efektet negative nga stresi i ngrohjes tek bagëtitë?

Në përputhje me rekomandimet e praktikave për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike në fermë të prezantuar në Studimin për Adaptimin e Bagëtisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, projekti i USAID për adaptim të ...

Read More

PREPARE Mbledhja 2016 dhe Kuvendi i Përgjithshëm u mbajte në Voskopojë, Shqipëri

PREPARE Mbledhja 2016 dhe Kuvendi i Përgjithshëm u mbajte në Voskopojë, Shqipëri

Këtë vit, PREPARE Mbledhja u zhvillua në Voskopjë, Shqipëri, në periudhën prej 13 deri 16 shtator. Në këtë ngjarje katër ditëshe ka marrë pjesë edhe delegacioni maqedonas i përbërë nga ...

Read More

Zhvillohet trajnim për bletari në rajonin e Vinicës dhe Bogdanci

Zhvillohet trajnim për bletari në rajonin e Vinicës dhe Bogdanci

Më 2 dhe 3 korrik, në Vinicë, në kuadër të projektit “Bëhu bletar!” zbatuar nga ana e organizatave AGRO-VINKA nga Vinica dhe POLIMAT 13 nga Bogdanci, u zhvilluar një trajnim ...

Read More

QASJA LEADER
PËRFORCIMI EKONOMIK I FEMRËS

BUJQËSI DHE PYLLTARI
TRASHËGIMIA KULTURORE

MJEDISI JETËSOR
DIVERSIFIKIMI NË MJEDISET RURALE

NDËRMARRËSIA