Saturday, December 3, 2016

Prezantimi i rezultateve të zbatimit të masave për adaptimi ne blegtorisë ndaj ndryshimeve klimatike

Prezantimi i rezultateve të zbatimit të masave për adaptimi ne blegtorisë ndaj ndryshimeve klimatike

Më tepër se 100 fermerë dhe këshilltarë të ANZHB-së (Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë), më 10 nëntor 2016, janë mbledhur në Sallën Biznes në Panairin e Shkupit, për ...

Read More

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Gruas Rurale – 15 tetor

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Gruas Rurale – 15 tetor

Ngjashëm me vitet tjera, Rrjeti për Zhvillim Rural i RM-së (RZR i RM) dhe Federata e Fermerëve e RM-së (FFRM), në mënyrë tradicionale kanë shënuar Ditën Ndërkombëtare e Gruas Rurale ...

Read More

Si të zvogëloni efektet negative nga stresi i ngrohjes tek bagëtitë?

Si të zvogëloni efektet negative nga stresi i ngrohjes tek bagëtitë?

Në përputhje me rekomandimet e praktikave për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike në fermë të prezantuar në Studimin për Adaptimin e Bagëtisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, projekti i USAID për adaptim të ...

Read More

PREPARE Mbledhja 2016 dhe Kuvendi i Përgjithshëm u mbajte në Voskopojë, Shqipëri

PREPARE Mbledhja 2016 dhe Kuvendi i Përgjithshëm u mbajte në Voskopojë, Shqipëri

Këtë vit, PREPARE Mbledhja u zhvillua në Voskopjë, Shqipëri, në periudhën prej 13 deri 16 shtator. Në këtë ngjarje katër ditëshe ka marrë pjesë edhe delegacioni maqedonas i përbërë nga ...

Read More

Zhvillohet trajnim për bletari në rajonin e Vinicës dhe Bogdanci

Zhvillohet trajnim për bletari në rajonin e Vinicës dhe Bogdanci

Më 2 dhe 3 korrik, në Vinicë, në kuadër të projektit “Bëhu bletar!” zbatuar nga ana e organizatave AGRO-VINKA nga Vinica dhe POLIMAT 13 nga Bogdanci, u zhvilluar një trajnim ...

Read More

Zhvillohet Kuvendi i Parë Gjeneral i PREPARE AISBL

Zhvillohet Kuvendi i Parë Gjeneral i PREPARE AISBL

Më 11 qershor, në Bruksel, PREPARE Partneriteti për Evropë Rurale ka zhvilluar takimin e saj të rregullt si dhe Kuvendin e Parë Gjeneral të PREPARE si asociacion juridik i regjistruar ...

Read More

Informim i publikut për “lëkurë me kokla” tek gjedhet

Informim i publikut për “lëkurë me kokla” tek gjedhet

Për shkak të paraqitjes së sëmundjes “lëkurë me kokla” tek gjedhet, Rrjeti për Zhvillim Rural i RM, në kuadër të projektit të USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, ...

Read More

Vizita e ELARD në Maqedoni

Vizita e ELARD në Maqedoni

Më 26 dhe 27 maj, kryetari i LEADER Asociacionit Evropian për Zhvillim Rural – ELARD, z-nja Kristina Tamets, ka vizituar Maqedoninë bashkë me dy përfaqësues të Rrjetit Kombëtar për Zhvillim ...

Read More

Zhvillohet Konferenca e parë kombëtare për ndryshimet klimatike dhe bujqësia maqedonase

Zhvillohet Konferenca e parë kombëtare për ndryshimet klimatike dhe bujqësia maqedonase

Më 31 mars, në Strumicë, në bashkëpunim të projektit “Mbështetje institucionale të Federatës së Fermerëve të RM” We Effect – FFRM, projekti i USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve ...

Read More

QASJA LEADER
PËRFORCIMI EKONOMIK I FEMRËS

BUJQËSI DHE PYLLTARI
TRASHËGIMIA KULTURORE

MJEDISI JETËSOR
DIVERSIFIKIMI NË MJEDISET RURALE

NDËRMARRËSIA