Archive for the PUBLIKIME Category

Publikohet raporti nga punëtoria në udhëtim “Përforcimi i aktorëve në zhvillimin rural në Ballkanin Perëndimor”

Publikohet raporti nga punëtoria në udhëtim “Përforcimi i aktorëve në zhvillimin rural në Ballkanin Perëndimor”

Kjo ngjarje, që u zhvilluar gjatë periudhës prej 31 mars deri më 2 prill 2014, ishte nisur bashkërisht nga Grupi i Përhershëm për Zhvillim Rural në Evropën Juglindore dhe PREPARE partneritetin për Evropë rurale, me mbështetje të TAIEX (Instrumenti për Mbështetje Teknike dhe Shkëmbim të Informacione) dhe rrjetet për zhvillim rurale të Republikës së Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi.

Read more

Организации, институции и проекти за Рурален Развој

Организации, институции и проекти за Рурален Развој

Read more

Публикација – водич за ЛЕАДЕР пристап

Водич за ЛЕАДЕР пристап

Read more

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook